Ansök

Utbildning med 250 YH-poäng, 50 veckor, online/distans med 6 st närträffar under året startar 27 augusti 2018. Sista ansökningsdag 15 maj 2018. Ansök direkt här

Behörighet och förkunskapskrav – särskilda förkunskaper

För att vara behörig till utbildningen krävs att du har minst betyget E eller motsvarande i någon av nedanstående kurser. Kurserna finns som programgemensamma ämnen, inriktningar eller fördjupningar inom flera av Gymnasieskolans nationella program.

 • Affärskommunikation
 • Bild
 • Bild och form 1 b
 • Design 1
 • Digitalt skapande 1
 • Entreprenörskap och företagande
 • Entreprenörskap
 • Kommunikation
 • Medieproduktion 1
 • Pedagogiskt ledarskap
 • Personlig försäljning 1
 • Produktionskunskap 1
 • Servicekunskap

OBS VIKTIGT! Har du inte läst någon av de nämnda kurserna – så är du ändå välkommen att ansöka. Vi kan värdera dina reella kunskaper och se om de motsvarar förkunskapskraven s.k. validering. Dessutom får vi ta in 20 % av de studerande som inte har rätt förkunskaper men som har intresse och talang för att klara utbildningen.

Ansökan och dokument
Alla dokument du söker utbildningen på ska fotas/scannas in och skickas med i din ansökan som PDF-filer eller motsvarande. Avser du att komplettera senare kan du ange detta när du ansöker.

Ansöker du om att få starta utbildningen utan att ha den formella behörigheten ovan ska dokument som visar att du har rätt förkunskaper skickas med och redovisas som skäl till att du  ska antas på utbildningen (arbetsgivarintyg, referenser, rekommendationsbrev, arbetsprover etc fungerar, vi kommer sen att kontakta dig för att genomföra själva validieringen).

Du gör din ansökan online direkt här

Urval
Om det finns fler behöriga sökande än utbildningsplatser görs ett urval bland de behöriga sökande.

Undrar du över något mer?

Fråga på vår facebooksida eller ring / sms:a Per Myrén på 0709-692452, Martin Söderberg på 0763-384545‬ eller mejla till info@teknikillustrator.se